اطلاعات پرداخت و شماره حساب ها

شما موظف هستيد كه حداكثر تا 72 ساعت پس از سفارش هر سرویس مبلغ قابل پرداخت را به حساب واريز و پرداخت را مطلع كنيد. در غير اينصورت سفارش شما لغو خواهد شد.

لطفا هزینه مورد نظر را به یکی از حساب های زیر (به نام علی مهرابیان) واریز کنید.

نام بانک نوع حساب شماره
1 بانک ملت 1915908607
2 شماره کارت شماره کارت 6104-3378-6358-7315
3 بانک ملت IR120120010000001915908607
صورت حساب شما
تومان
تومان
تومان
نکات قبل از ثبت سفارش
جهت تکمیل فرآیند سفارش وارد پنل کاربری خود شوید
حساب کاربری ندارید، جهت تکمیل فرآیند ثبت نام کنید.

پرداخت هزینه

سفارش شما با موفقیت ثبت شد. میتوانید نسبت به تسویه حساب اقدام کنید.

شرح مبلغ (تومان)

اطلاعات سفارش

اطلاعات سفارش ثبت شده شما به شرح زیر می باشد

شماره سفارش : 229244
تاریخ سفارش : چهارشنبه, 12 مهر 1396
میزان ارز :12.5 دلار
آدرس خرید سرویس/محصول :example.com
توضیحات مشتری : توضیحات نمونه وارد شده توسط کاربر