اطلاعات پرداخت و شماره حساب ها

شما موظف هستيد كه حداكثر تا 72 ساعت پس از سفارش هر سرویس مبلغ قابل پرداخت را به حساب واريز و پرداخت را مطلع كنيد. در غير اينصورت سفارش شما لغو خواهد شد. لطفا هزینه مورد نظر را به یکی از حساب های زیر (به نام علی مهرابیان) واریز کنید.

 

نام بانکنوع حسابشماره
1بانک ملت1915908607
2شماره کارتشماره کارت6104-3378-6358-7315
3بانک ملتIR120120010000001915908607
استفاده از کد تخفیف :
صورت حساب شما
تومان
تومان
تومان
نکات قبل از ثبت سفارش
جهت تکمیل فرآیند سفارش وارد پنل کاربری خود شوید
حساب کاربری ندارید، جهت تکمیل فرآیند ثبت نام کنید.

پرداخت هزینه

سفارش شما با موفقیت ثبت شد. میتوانید نسبت به تسویه حساب اقدام کنید.

شرحمبلغ (تومان)

اطلاعات سفارش

اطلاعات سفارش ثبت شده شما به شرح زیر می باشد

شماره سفارش :
تاریخ سفارش :
میزان ارز :
آدرس خرید سرویس/محصول :
توضیحات مشتری :